Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti poslovanja

Općim uvjetima poslovanja regulirani su odnosi između kupaca i prodavatelja u web trgovini kuv.hr/trgovina/ (u daljnjem dijelu web trgovina).

Registracijom i kupnjom u našoj web trgovini Kupac potvrđuje da je pročitao i da je suglasan s Općim uvjetima poslovanja.

Uvjeti kupnje

Prodavatelj

Naziv: KONCERTNI URED VARAŽDIN
Skraćeni naziv: KUV

Sjedište:
AUGUSTA CESARCA 1
42000 VARAŽDIN

OIB: 61850498653
Matični broj subjekta: 1145258
NKD: 9002

Broj kunskih žiro računa:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB – HR72 2340009 1110219514

Broj deviznog žiro računa:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB – HR72 2340009 1110219514 – EUR
SWIFT/BIC: PBZGHR2X

Adresa elektroničke pošte:
[email protected]

Telefonski kontakt:
042/ 212 907

Kupac

Sukladno uvjetima kupnje, kupac može biti svaka fizička ili pravna osoba koja naruči najmanje jedan proizvod, unese tražene podatke i plati naručeni proizvod putem internet stranice www.kuv.hr, vlasništvo Koncertnog ureda Varaždin. Primateljem se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, neovisno o kupcu.

Ako su u podacima o kupcu uneseni podaci o pravnoj osobi, kupcem se smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca – pravne osobe.

Kupac je odgovoran za točnost svih upisanih podataka.

Isporučitelj naručenih proizvoda je Koncertni ured Varaždin, Augusta Cesarca 1, 42000 Varaždin, OIB: 61850498653.

Prihvaćanjem Uvjeta prodaje kupac mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba. Kupac je odgovoran za točnost i potpunost podataka upisanih prilikom registracije.

Cijene proizvoda

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Koncertni ured Varaždin se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene.

Sve cijene navedene u web-trgovini izražene su u kunama bez PDV-om (Koncertni ured Varaždin nije u sustavu PDV-a).

Opće odredbe

Obvezujemo se čuvati privatnost svih naših kupaca. Svi podaci koriste se u svrhu informiranja, te se strogo čuvaju.

Narudžba

Kupac odabrane proizvode iz web trgovine stavlja u košaricu, nakon završene kupnje pregledom košarice nastavlja na potvrdu iste.

Nakon što kupac potvrdi način plaćanja roba se smatra naručenom. Kupcima se smatraju sve punoljetne osobe koje prihvaćaju naše opće odredbe.

Potvrda narudžbe

Obavijest o potvrdi narudžbe kupac će primiti epoštom nakon kupnje u web trgovini.

Načini plaćanja

Koncertni ured Varaždin web trgovina vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta:

  • Virmansko plaćanje prije isporuke
  • Pouzećem

Virmansko plaćanje prije isporuke:

Kod izbora virmanskog načina plaćanja, na svoju email adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode. Kod izbora načina plaćanja pouzećem naručeni proizvodi dostavlja se na e-mail adresu naručitelja. Zadržavamo pravo zahtjeva za avansno plaćanje veće količine naručenog proizvoda. Cijene su izražene u kunama i eurima.

Uvjeti i vrijeme isporuke proizvoda

Dostava kupljenog proizvoda dostavlja se na e-mail adresu naručitelja ili osobnim preuzimanjem i smatra se izvršenom u trenutku slanja proizvoda na e-mail adresu ili osobnog preuzimanja.

Koncertni ured Varaždin se obavezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 5 radnih dana nakon primljene uplate.

Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove.

Zamjena

Zamjena proizvoda za drugi proizvod je moguća i ne naplaćuje se dodatno.

Neispravne pošiljke

Kupac je dužan provjeriti ispravnost narudžbe, uspoređujući primljene proizvode s računom. Ukoliko nešto nedostaje obvezan je u roku tri dana uputiti pisani prigovor Koncertnom uredu Varaždin. Naknadne reklamacije neće se uvažiti.

Reklamacija

Kupac ima pravo prigovora i povrata pošiljke:

  • ukoliko je zaprimio proizvod koja ne odgovara narudžbi
  • ukoliko postoji nedostatak

Prigovori se šalju: e-mailom na: [email protected], ili pismeno na adresu:

Koncertni ured Varaždin
Augusta Cesarca 1
42000 Varaždin

Koncertni ured Varaždin će pismeno potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana od zaprimanja prigovora (sukladno Zakonu o zaštiti potrošača).

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora, povrat plaćenog iznosa ili na zamjenu proizvoda. U slučaju opravdane zamjene proizvoda, Koncertni ured Varaždin snosi troškove povrata pošiljke kao i trošak nove pošiljke.

Trajanje i raskid ugovora
(pravo na jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovoj poveznici.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga, u roku 14 dana od dana primitka narudžbe.

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac je o tome dužan obavijestiti Koncertni ured Varaždin i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili e-mailom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu.

Koncertni ured Varaždin će potvrditi primitak obavijesti o jednostranom raskidu.

Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu predan u posjed proizvod koji čini predmet ugovora ili osobi određenoj od strane kupca.

Ukoliko kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, Koncertni ured Varaždin se obvezuje izvršiti povrat primljenog novca, bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana povrata proizvoda ili nakon dostavljenog dokaza da je proizvod poslan.

Povrat novca vrši uplatom na tekući račun kupca. Kupac je dužan proizvod poslati bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu.

Potrošač snosi troškove povrata proizvoda u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je nastalo kao rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Dodatne informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na poveznici: Zakon o zaštiti potrošača.

Završne odredbe

Ovi Uvjeti kupnje zajedno s Općim uvjetima poslovanja čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji između Koncertnog ureda Varaždin i Kupca.