Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13,85/15 i 69/22) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama podatke koji su objavljeni na web stranicama Koncertnog ureda Varaždin može slobodno preuzeti uz napomenu, da su neke fotografije, video snimke i tekstovi zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama, ovdje možete preuzeti obrazac:

Zahtjev se podnosi:

  • pismenim putem na adresu KUV-a: Koncertni ured Varaždin, Augusta Cesarca 1, 42000 Varaždin, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“
  • na adresu e-pošte [email protected]

Službenik za informiranje:

[email protected]
Tel.: +385 (0)42 212 907

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije: