Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13,85/15 i 69/22) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama podatke koji su objavljeni na web stranicama Koncertnog ureda Varaždin može slobodno preuzeti uz napomenu, da su neke fotografije, video snimke i tekstovi zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima

Zahtjev se podnosi:

  • pismenim putem na adresu KUV-a: Koncertni ured Varaždin, Augusta Cesarca 1, 42000 Varaždin, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“
  • na adresu e-pošte: [email protected]

Službenik za informiranje: