Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Koncertni ured Varaždin zasnovan je na potrebi glazbenog života u Varaždinu, a koji kao grad glazbe ima iznimno veliki potencijal, kako profesionalni, tako i amaterski. Stoga je osnovni program Ureda baziran na organizaciji koncerata i glazbeno-scenskih priredbi za potrebe Grada Varaždina, glazbenih udruga s područja Grada i Županije, glazbenih umjetnika Grada, Županije i Hrvatske, a s vremenom se profilirao i kao glazbena kulturno-turistička agencija u okvirima mogućnosti i potreba svojih korisnika.

Program koji ured organizira prema godišnjim javnim potrebama u kulturi Grada, Županije i Republike Hrvatske svake je godine objavljen u službenim vjesnicima i na web stranicama upravnih jedinica.

Kada se sve zbroji, onda Koncertni ured srećemo u Varaždinskim baroknim večerima, Ljetu u Varaždinu, ciklusima Mladi glazbenici, Varaždinski komorni orkestar, Varaždinski kvartet, Biskupijski koncerti, koncerti samostalnih glazbenih umjetnika i ansambala, međunarodnoj kulturnoj i gospodarskoj razmjeni Hrvatske i Varaždina, jubilarni i svečani koncerti, glazbeni dio djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, prigodni rock i pop koncerti, na jazz sceni, glazbenom dijelu dječjeg filmskog kluba VANIMA, izvanškolski dio programa Glazbene škole, privatnim glazbenim inicijativama, veliki dvoranski i stadionski glazbeno-scenski projekti, muzikološki i znanstveni glazbeni projekti, produkciji nosača zvuka i tiskanog glazbenog nakladništva, u glazbenom, kulturnom i turističkom poticanju projekata, kulturnom i turističkom agencijskom djelovanju, u medijskom i informativnom djelovanju na polju glazbenog i kulturnog života grada i na kraju, ali ne manje važno omogućavanju školama, učenicima i studentima da organizirano i besplatno ili uz minimalnu cijenu prisustvuju koncertima i glazbeno-scenskim priredbama obrazovnog i zabavnog tipa.


Koncertni ured Varaždin

   A. Cesarca 1, 42000 Varaždin, Hrvatska

   [email protected]

  +385 (0)42 212 907