Božićni koncert LADO

22.12.2011.

Božićni koncert LADO

22.12.2011.

Cijena ulaznice: 50 kn
Prodaja ulaznica: Koncertni ured Varaždin212_127_lado