25.09. Eleonora Bišćević, barokna flauta & Arianna Radaelli, čembalo

Ponedjeljak, 25. rujna 2022.
Dvorac Trakošćan, 21 sat

Noćni koncert uz svijeće
Eleonora Bišćević, barokna flauta
Arianna Radaelli, čembalo

Program: Pantheon – A. Corelli, F. M. Veracini, D. Scarlati, L. Sorkočević

Nema na zalihi

25.09. Eleonora Bišćević, barokna flauta & Arianna Radaelli, čembalo

Ponedjeljak, 25. rujna 2022.
Dvorac Trakošćan, 21 sat

Noćni koncert uz svijeće
Eleonora Bišćević, barokna flauta
Arianna Radaelli, čembalo

Program: Pantheon – A. Corelli, F. M. Veracini, D. Scarlati, L. Sorkočević

Nema na zalihi