Musica Viva Bohemica

06.09.2022.

Musica Viva Bohemica

06.09.2022.

U povodu predsjedanja Republike Češke EU, Koncertni ured Varaždin ugostiti će češki ansambl Musica Viva Bohemica, 13.9., u 19.00 sati u Velikoj koncertnoj dvorani HNK u Varaždinu.

Musica Viva Bohemica ansambl na čelu sa Jaroslavom Krčekom, umjetničkim voditeljem i dirigentom, sastoji se od članova – Jan Krček: violončelo i bubnjevi, Miljo Milev: viola, viola d´amore, gajde, fidula, Gabriela Krčková: oboa, engleski rog i blok flauta i Karel Jakubů: solo pjevanje, trumšajt (tromba marina).

Nastupiti će u sklopu “Dana češke i hrvatske kulture” koji se održavaju u Bolu i Splitu, kroz izložbe i glazbu, a mi ih imamo čast ugostiti u Varaždinu.