KONCERT U POVODU DANA ŠKOLE, VARAŽDINSKI KOMORNI ORKESTAR I UČENICI GLAZBENE ŠKOLE U VARAŽDINU

11.03.2015. | Novosti

KONCERT U POVODU DANA ŠKOLE, VARAŽDINSKI KOMORNI ORKESTAR I UČENICI GLAZBENE ŠKOLE U VARAŽDINU

11.03.2015. | Novosti

Srijeda, 11. ožujka 2015. u 19:30 sati
Velika koncertna dvorana Glazbene škole u Varaždinu

KONCERT U POVODU DANA ŠKOLE 
VARAŽDINSKI KOMORNI ORKESTAR I UČENICI GLAZBENE ŠKOLE U VARAŽDINU
571_545_koncert-ucenika-glazbene-skole-u-varazdinu-i-varazdinskog-komornog-orkestra