Koncert nominiranih za nagradu „Ivo Vuljević“

14.12.2011.

Koncert nominiranih za nagradu „Ivo Vuljević“

14.12.2011.

218_135_hgm-znak-bijela-podloga

Srijeda.14.12.2011, u 12 sati
Velika koncertna dvorana HNK u Varaždinu

Za Glazbenu mladež Varaždin
Koncert nominiranih za nagradu „Ivo Vuljević“

Kvartet „Klang“
Filip Merčep marimba
Marko Graziani violina
Mislav Ivaci klavir
Nikolina Pinko solo pjevanje
Srđan Bulat gitara
Igor Vlajnić dirigiranje

PROGRAM NOMINIRANIH ZA NAGRADU HRVATSKE GLAZBENE MLADEŽI Ivo Vuljević 2011.

•    Nagrada Ivo Vuljević dodjeljuje se od 1988. godine za najistaknutije  ostvarenje mladih glazbenika

1. Mislav Ivaci – klavir
D. Detoni: Devet prizora iz Danijelova sna (br.1, 2, 3, 4 i 9)
S. Rahmanjinov: Preludij u g-molu op.23 br.5

2. Marco Graziani – violina
C.Saint-Saens: Introduction et Rondo Capriccioso
Korepetitor: Kresimir Starcevic

3. Nikolina Pinko – sopran
Eric Satie: La Diva de L’Empire
Antonin Dvorak: arija Rusalke, iz opere Rusalka
Korepetitor: Ursa Vukman

4. Igor Vlajnić – dirigent
Projekcija

5. Srđan Bulat – gitara
Isaac Albeniz: Mallorca (Barcarola), op. 202

6. Filip Merčep – marimba
Emmanuel Séjourné: Romantica
Nebojša Jovan Živković: Ilijaš

U organizaciji HNK Varaždin