Kontakt

Home / Kontakt

 

 

Koncertni ured Varaždin

A.Cesarca 1
42000 Varaždin
tel./fax.: +385 42/212-907
info@kuv.hr

Matični broj: 1145258

OIB: 61850498653
Žiro račun, IBAN : HR722340009-1110219514, PBZ

RAVNATELJ
Raymond Rojnik, ravnatelj
raymond.rojnik@vbv.hr

VODITELJ PROJEKTA
Matko Topić
matko@vbv.hr


Download logo Koncertni ured Varaždin

Uvjeti korištenja web stranice Koncertnog ureda Varaždin


Opći podatci:

KONCERTNI URED VARAŽDIN

Augusta Cesarca 1, 42 000 Varaždin, Republika Hrvatska

Trgovački sud u Varaždinu

Matični broj: 1145258

OIB: 61850498653

IBAN: HR7223400091110219514

Koncertni ured Varaždin (dalje: KUV) je javna ustanova u kulturi. Osnivač KUV-a je Grad Varaždin.

Ovlaštena osoba za zastupanje KUV-a je ravnatelj Raymond Rojnik.

UPRAVNI SAVJET KUV-a:

Imenovanje članova Upravnog savjeta Koncertnog ureda Varaždin

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) svaka fizička i pravna osoba može od tijela javne vlasti tražiti pristup informacijama kojima raspolažu.
Korisnici su slobodni preuzeti podatke objavljene na službenim web stranicama KUV-a uz napomenu da neke fotografije, videosnimke i tekstovi podliježu Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima.
Obrazac za pristup informacijama možete preuzeti OVDJE

Kontakt osoba za pristup informacijama: Matko Topić, voditelj projekata (matko@vbv.hr )

OBJAVA INFORMACIJA:

– Zakon o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),

–  Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01),

– Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09)